Privacyverklaring Box

Met ingang van 2 december 2019 hebben Box, Inc. en haar dochterondernemingen, (samen “Box” of “wij” of “ons” of “onze”) de Privacyverklaring van Box bijgewerkt (“Privacyverklaring”).

Overzicht

Bij Box respecteren wij de privacyrechten van gebruikers en erkennen wij het belang van de bescherming van uw gegevens. Wij bieden een cloudgebaseerd contentmanagementplatform en dankzij onze producten kunnen mensen eenvoudiger ideeën delen, samenwerken en hun werk doen. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe informatie (inclusief persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) wordt verzameld, bewaard, gebruikt, bekendgemaakt en overgedragen door Box, naast de keuzemogelijkheden waarover u beschikt in verband met uw persoonlijke informatie. Deze Privacyverklaring geldt voor gegevens die door Box worden verzameld, gebruikt of gedeeld wanneer u onze websites, producten, toepassingen of diensten (samen de “Diensten van Box”) gebruikt of opent, ook wanneer u een evenement van Box bijwoont of op een andere manier contact met ons hebt.

Zakelijke accounts

Als u gebruikmaakt van de Diensten van Box in het kader van een bedrijf, entiteit of non-profit organisatie (samen “Organisatie”) die een overeenkomst heeft gesloten met Box, zullen de voorwaarden van die overeenkomst tussen de Organisatie en Box voorrang hebben op de Privacyverklaring in geval van overlappende voorwaarden.

Wijzigingen in deze Verklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen we de datum bovenaan deze Privacyverklaring bijwerken. Als er aanzienlijke wijzigingen worden aangebracht in deze Privacyverklaring, kunnen wij u of uw Organisatie rechtstreeks inlichten via e‑mail of zullen wij een kennisgeving toevoegen aan de website van Box voordat de wijzigingen van kracht worden. Wij raden u aan onze Privacyverklaring regelmatig door te nemen zodat u op de hoogte blijft van onze praktijken voor gegevensbescherming en van de manieren waarop u kunt helpen om uw privacy te beschermen.

 

Regionale verklaringen

Voor regiospecifieke richtlijnen en informatie over de certificaties van Box verwijzen wij u naar onze pagina met Regionale verklaringen.

Verzamelen van informatie

Box verzamelt informatie op de volgende manieren:

 1. Informatie die u verstrekt. Wij verzamelen de informatie die u rechtstreeks aan Box verstrekt wanneer u een van onze websites bezoekt, uzelf registreert voor en/of gebruikmaakt van de Diensten van Box.
 2. Informatie die wij automatisch verzamelen. Wij verzamelen informatie in verband met uw gebruik van de Diensten van Box en de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze Diensten van Box.
 3. Informatie die wij verzamelen uit andere bronnen. Wij verzamelen informatie van derden ingeval u ons toegang hebt gegeven tot de informatie van deze derden.

In bepaalde omstandigheden kunt u weigeren om informatie te verstrekken aan Box wanneer daarom wordt gevraagd. Als u weigert informatie te verstrekken die Box nodig heeft om de Diensten van Box te kunnen leveren en zijn verplichtingen na te komen, bestaat de mogelijkheid dat u geen gebruik zult kunnen maken van de betrokken Dienst(en) van Box. Situaties waarin dit kan gebeuren:

 • wanneer Box u vraagt persoonlijke informatie te verstrekken om op uw verzoek functies of diensten te kunnen toevoegen aan een bestaand account;
 • wanneer Box u vraagt persoonlijke informatie te verstrekken om een account te kunnen maken; of
 • wanneer een toepassing van derden op Box u vraagt persoonlijke informatie te verstrekken om haar functie of dienst te kunnen gebruiken.

Er kunnen situaties zijn waarin u niet over de mogelijkheid beschikt om te weigeren informatie te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer Box automatisch persoonlijke informatie verzamelt door uw gebruik van Diensten van Box. Voor alle vragen over uw persoonlijke informatie kunt u contact met ons opnemen via privacy@box.com

Meer informatie

Gebruik van informatie

Box maakt gebruik van de informatie die is verzameld om de Diensten van Box te kunnen aanbieden. Box zal informatie verwerken en overdragen binnen en naar de VS en andere landen en regio's waar Box of bevoegde derden actief kunnen zijn en waar de privacywetgeving mogelijk kan verschillen van die in uw land. U vindt meer details hierover in de Regionale verklaringen.

Meer informatie

Informatie delen en beschikbaar stellen

Wij delen geen persoonlijke informatie over u of enige Content met derden, tenzij u dat toestaat, zoals beschreven in deze Privacyverklaring, of in verband met het aan u leveren van de Diensten van Box. Wij kunnen informatie delen met (i) derden en verkopers of andere dienstverleners die namens ons werken; (ii) de Box-integraties met derden of andere producten van derden die u gebruikt wanneer u met de Diensten van Box werkt, of (iii) waar nodig, om de beveiliging en veiligheid van onze gebruikers te beschermen of wanneer wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechtsprocedure.

Meer informatie

Uw keuzes inzake persoonlijke informatie

Wij begrijpen dat uw persoonlijke informatie belangrijk voor u is en wij bieden u dan ook keuzemogelijkheden om te bepalen hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt en gedeeld. U kunt uw rechten inzake gegevensbescherming en privacy te allen tijde uitoefenen door in te loggen op uw Box-account en uw voorkeuren bij te werken, of door contact op te nemen met Box via privacy@box.com.

U kunt bijvoorbeeld:

 • Uw accountinformatie bijwerken, raadplegen en verwijderen.
 • Kiezen of u promotiemateriaal en nieuwsberichten wenst te ontvangen.
 • Kiezen of u persoonlijke informatie wenst te delen met en te gebruiken voor Box-integraties.
Meer informatie

Bescherming van persoonlijke informatie

Box verbindt zich ertoe uw persoonlijke informatie te beveiligen. Wij nemen gepaste technologische en organisatorische maatregelen om te helpen uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Box leeft de toepasselijke wetten na betreffende gegevensbescherming, privacy en melding van beveiligingsschending.

Box beschermt uw persoonlijke informatie op diverse manieren:

 • Wij versleutelen uw Content wanneer die wordt bewaard in onze datacenters.
 • Wij beschermen gevoelige informatie met versleuteling tijdens de overdracht via het openbare internet.
 • De servers waarop persoonlijke gegevens worden bewaard, bevinden zich in een gecontroleerde omgeving met beperkte toegang.
 • Wij hanteren een ruime verscheidenheid aan nalevings- en beveiligingsprogramma's.

Ons beleid ten opzichte van kinderen

De Diensten van Box zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar en wij verzamelen bewust geen informatie van personen jonger dan 18 jaar. Als u merkt dat een kind persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, vragen wij u contact met ons op te nemen via privacy@box.com. Als wij merken dat een kind jonger dan 18 jaar persoonlijke informatie met ons heeft gedeeld, zullen wij de nodige stappen nemen om deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Onze contactgegevens

Neem contact met ons op via privacy@box.com of Box Privacy, 900 Jefferson Avenue, Redwood City, CA 94063, Verenigde Staten, als u:

 • vragen hebt over deze Privacyverklaring;
 • contact wilt opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Box;
 • een klacht wilt indienen of het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonlijke informatie behandelen; of
 • een mogelijke schending van privacywetten wilt melden.

Box zal binnen 45 dagen antwoorden op uw vraag. In geval van een onopgelost probleem in verband met privacy of gegevensgebruik dat wij niet naar tevredenheid hebben verwerkt, kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze in de VS gevestigde externe aanbieder voor geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Onder bepaalde omstandigheden die nader zijn beschreven op de website Privacy Shield heeft u het recht om een beroep te doen op een bindende arbitrage wanneer andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.

Als u gevestigd bent in de EER of Zwitserland, kunt u dit melden bij de regelgevende instantie voor gegevensbescherming in uw land, en als u in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bent, kunt u dat doen bij het Information Commissioner’s Office (“ICO”).

Box voldoet aan de EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die is overgedragen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland, naargelang van toepassing, naar de Verenigde Staten gebaseerd op Privacy Shield. Box heeft aan het ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de Privacy Shield-principes met betrekking tot dergelijke informatie. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield-principes, zijn de Privacy Shield-principes van toepassing. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en onze certificatie, bezoekt u https://www.privacyshield.gov/.

De Federal Trade Commission heeft onderzoeks- en handhavingsautoriteit over onze naleving van het Privacy Shield.

 

Als we uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen onder het Privacy Shield en deze vervolgens voor verwerking overdragen aan een externe dienstaanbieder, blijven we verantwoordelijk als zij uw persoonlijke informatie verwerken op een manier die niet in overeenstemming is met de Privacy Shield-principes, tenzij we bewijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die de schade veroorzaakt.