Box utsedd till en ledande aktör i Gartner Magic Quadrant

Hämta Gartner 2015 Magic Quadrant för filsynkronisering och -delning inom företag

Dagens EFSS-marknad (Enterprise File Synchronization and Sharing) erbjuder IT- och verksamhetschefer ett brett utbud av växande alternativ. Det kan vara komplext och utmanande att bestämma den bäst lämpade EFSS-lösningen. Den senaste Gartner Magic Quadrant kan hjälpa dig att utvärdera och välja den EFSS-leverantör som bäst passar dina behov. Använd dem för att:
 

  • Utbilda dig. Få förståelse för EFFS-marknaden (Enterprise File Synchronization and Sharing).
     
  • Definiera dina behov. Utvärdera viktiga överväganden – som t.ex. teknisk överlägsenhet och stark produktvision – för en strategisk EFSS-investering.
     
  • Välj en leverantör. Läs Gartners analys av 16 EFSS-leverantörers styrkor och svagheter. Filtrera sedan alternativen baserat på dina behov.

 

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänster som skildras i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att endast välja leverantörerna med högsta betyg eller någon annan beteckning. Gartners forskningspublikationer består av yttranden från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.