Box Governance

Dataskydd för den digitala tidsåldern

förgrundsinformation om governance

Informationskontroll som faktiskt fungerar

Förstärk samarbets-, säkerhets- och innehållshanteringsfunktionerna som Box tillhandahåller genom att utnyttja Box Governance. Få förbättrat skydd för känsligt innehåll, möjliggör försvarbar eDiscovery för rättstvister och skapa lagrings- och överföringsscheman för filer i Box. Box Governance tillhandahåller de skydd organisationen behöver för att effektivt kontrollera innehållet i molnet utan att påverka din användares (eller din) förmåga att arbeta.

GE
astrazeneca
Schneider
Eli Lilly
Raymond James
met police

Så hjälper Box Governance dig

Hantera policyer för lagring och överföring av dokument

Oavsett om du representerar ett stort företag i en reglerad bransch eller en liten verksamhet som öppnar er första butik, är det viktigt att utveckla ett enkelt och omfattande dokumentationssystem. Det är viktigt att använda rätt lagringsscheman för finansiella dokument, personaldokument eller kundinteraktioner för att t.ex. uppfylla SOX- eller EEOC-regler som påverkar alla verksamheter. Dessutom säkerställer det att de kritiska data som kunder, medarbetare och partner behöver för att få arbetet gjort inte försvinner.

Genomför försvarbar eDiscovery

Rättsliga åtgärder på grund av varumärkesfrågor, patentintrång, rättsprocesser som inleds av anställda eller konsumentklagomål är risker som alla företag står inför. Utan de rätta systemen för att på ett effektivt sätt kunna upptäcka och bevara relevant innehåll kan kostnaderna och tiden som går åt till rättstvister snabbt spåra ur. Arkiveringsskyldigheter säkerställer att det på obestämd tid går att söka efter, granska och arkivera innehåll i Box som är relevant för rättstvister. Innehållet är också integrerat i eDiscovery-systemet eller -processen.

Automatisera säkerhetsklassifikationer

Datasäkerhet ska prioriteras i varje företags innehållsstrategi. Varje företag riskerar att utsättas för säkerhetsintrång och läckor – utöver konsekvenserna och kostnaderna för att hantera dem.  Proaktiv begränsning av fildelningsalternativen och visuella indikatorer på filernas känslighet räcker långt för att eliminera oavsiktliga dataläckor. Policyer om innehåll som har personligt identifierbar information, personaldokument, råkopior av filmer eller nya produktspecifikationer kan också bidra till att minimera risken för bristande efterlevnad eller dataläckage och kostnaderna för att ta itu med dem.

Genomdriv innehållspolicyer

Oavsett om du representerar en liten e-handelsbutik eller en stor sjukvårdsorganisation är det viktigt för företagets datasäkerhet att förstå när fel innehåll laddas upp, laddas ned eller delas och att man vidtar åtgärder för att ta bort det eller hantera användaren på lämpligt sätt.

Ligg steget före skräpet

Varje företag behöver ett effektivt sätt att rensa innehåll som inte längre behövs, så att användarmapparna inte är fulla av skräp. Men det är viktigt att se till att endast rätt personer kan ta bort innehållet så att fel innehåll inte tas bort av misstag. Få flexibiliteten att ta bort onödiga data – utan att äventyra din förmåga att uppfylla lagringsbehoven.

Hantera godkända domäner

Det är viktigt att veta vilka domäner som är säkra för ditt team, småföretag eller storföretag att samarbeta på för att minimera risken för datastöld eller -läckor. Se till att information inte delas oavsiktligen med konkurrenter och att din personal endast interagerar med kunder, partner eller tredje parter som du har fastställt är säkra.

Vitbok om informationskontroll

Ladda ner vitboken för att lära dig mer om regelverk, lagar och företagspolicyer som bestämmer vad du kan och inte kan göra med information

Förändra hur ditt företag kontrollerar innehåll