Förena samarbete med Box ELA

En lösning. Många fördelar.

Distribuera Box i hela verksamheten för att maximera säkerheten, produktiviteten och besparingar.

Förbättrad heltäckande säkerhet
Förbättra heltäckande säkerhet

När alla når sitt innehåll via Box, minskar du risken för dataförlust, du säkrar verksamhetens kommunikationer och förenklar datastyrning.

Ersätt äldre IT-system
Ersätt äldre IT-system

Ta inaktuella IT-system ur drift och eliminera kostnader förknippade med lagring och underhåll genom att standardisera ditt innehåll på en enskild plattform.

Öka produktiviteten
Öka produktiviteten

Genom att använda Box i hela verksamheten kan anställda samarbete med kollegor var de än befinner sig, vilket förbättrar produktivitet och effektivitet.

Box-kund,  Boston Scientific, Rich Adduci - CIO, citat
”Box är ett säker och användarvänligt verktyg som förbättrar din strategi för mobil försäljning. Det är också en plattform som hela vår organisation använder för att samarbete, innovera och driva produktion.”

 

Rich Adduci, CIO, Boston Scientific

ELA-besparingar

Box ELA maximerar avkastningen på investeringar

När du köper licensavtalet (ELA) för Box Enterprise kan företaget maximera långsiktigt värde via Box.

Garanterade besparingar. Lås konkurrensmässiga priser och maximera besparingar med Box ELA. Dessutom förbättrar ett flerårigt prisavtal prisprognoser och budgethantering.

Förenkla licenshantering. Du behöver inte längre hantera flera avtal utan kan låta teamen utan problem förse nya användare med licenser utan att behöva tänka på att köpa ytterligare licenser varje gång.

Läs om hur verksamheten kan dra nytta av Box ELA