Voorbereiden op AVG

Voldoe aan de hoogste normen op het gebied van gegevensbescherming

GDPR

Klaar voor de AVG met Box

Box heeft haar platform geschikt gemaakt voor de AVG, die sinds kort van kracht is. Klanten kunnen nu Box gebruiken als platform voor cloud content management om te voldoen aan de AVG. Box voldoet aan de hoogste normen van gegevensbescherming en helpt organisaties werelwijde privacyvereisten na te leven bij het gebruik van Box. Met Box kan elk bedrijf als één geheel werken, ongeacht locatie of privacyvereisten.

Global impact

De wereldwijde impact van de AVG

De AVG biedt harmonisering van wetten en verordeningen betreffende gegevensprivacy in de hele EU, biedt betere gegevensbescherming voor EU-burgers en leidt tot een andere benadering van gegevensprivacy door bedrijven. De AVG is van toepassing op de persoonsgegevens van alle EU-burgers en biedt uitgebreide rechten aan de personen waarop de gegevens betrekking hebben. Elk bedrijf dat werkt met Europese werknemers, klanten en partners moet aan de verordening voldoen. Overtreding van de AVG-vereisten kan leiden tot boetes tot EUR 20 miljoen of maximaal 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van het bedrijf in het voorgaande boekjaar, welk bedrag het hoogste is.

Onderteken uw DPA

We maken het voor onze klanten makkelijk om Box op zodanige wijze te gebruiken dat ze aan hun stakeholders, waaronder werknemers, klanten en mogelijke auditors, kunnen bevestigen en aantonen dat hun gegevens worden verwerkt volgens de vereisten van de AVG. Het DPA (addendum inzake gegevensverwerking) is vooraf ondertekend door Box. De klant kan dit document zelf gebruiken en eenvoudig bekrachtigen. Hiervoor is alleen een elektronische handtekening van de klant vereist.

Nadat u het DPA hebt bekrachtigd, wordt dit automatisch verzonden naar het juridische team van Box. Als het correct is ingevuld, wordt de DPA vervolgens juridisch bindend. Zie voor meer informatie de sectie "How to Execute this DPA" (in het Engels) in de DPA. In het geval van problemen nemen we contact met u op. Vragen kunt u stellen via DPAprocessing@box.com.

Onze inzet voor de AVG

Onze Bindende bedrijfsregels (BCR's) voor verwerkers en voor beheerders, het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild bevatten juridisch erkende manieren om gegevens over te dragen over Europese grenzen. Uit Duitsland hebben we ook de bevestiging gekregen dat we voldoen aan de Anforderungskatalog Cloud Computing (C5) en Trusted Cloud Datenschutz-Profil (TCDP). De erkenning voor C5 en TCDP vormen een bewijs dat we onafhankelijk zijn gecontroleerd door Duitse organisaties op naleving van hun hoge normen op het gebied van adequate beveiliging en gegevensbescherming.

Box Zones voor de AVG

Veel organisaties gebruiken Box Zones, onze oplossing voor opslag in de regio, om zich voor te bereiden op de AVG. Hiermee kunnen ze de content van hun organisatie opslaan in meerdere opslagzones, en aantonen dat ze risico's minimaliseren en proactief voldoen aan de wetgeving in een complexe complianceomgeving. Daarnaast kunnen ze met Box Zones voldoen aan interne en externe vereisten voor lokale opslag van bepaalde soorten gegevens.

Voldoen aan belangrijke AVG-vereisten

information
Volledig transparant informatiegebruik

Krachtens de AVG moeten organisaties meer informatie verstrekken over de manier waarop persoonsgegevens worden gebruikt. Met Box beschikt u over volledig beheer van uw inhoud en diverse manieren van toegang tot uw inhoud, waaronder toegangscontroles waarmee beheerders toegang kunnen verlenen of intrekken via de Admin Console.

process
Meer inzicht in verwerking

Krachtens de AVG hebt u het recht op toegang tot uw gegevens en het recht te weten waar de gegevens worden verwerkt. Bij Box kunnen onze klanten deze rechten eenvoudig uitoefenen met eenvoudig toegankelijke gebruikslogboeken, moeiteloze downloads en eenvoudig beheer van alle externe integraties.

right to be forgotten
Het recht op verwijdering

Krachtens de AVG hebben personen het recht om organisaties waarmee ze samenwerken te vragen om hun persoonsgegevens te verwijderen. Bij Box kunnen klanten zelf gegevens verwijderen via de instellingen voor het verwijderen en ophalen van gegevens. Daarnaast kunnen ze de retentieperiode instellen via Box Governance.

Virgin Trains gebruikt Box met Zones en Governance om de productie te verhogen met inachtneming van de AVG

Verder dan de AVG

De klanten van Box kunnen hun naleving aanzienlijk verbeteren, verder dan gegevensprivacy en de AVG. Dit komt doordat de klanten kunnen voldoen aan de vereisten aan de gegevenslocatie, kunnen kiezen uit belangrijke versleutelingsmogelijkheden en kunnen voldoen aan de retentiebehoeften en de wettelijke bewaartermijn. Met onze hoogwaardige producten op het gebied van beheer, risico en compliance kunt u de AVG-naleving en gegevensbeveiliging van uw organisatie verbeteren. Lees meer over het gebruik van Box Zones, Box KeySafe en Box Governance voor uw gegevensbeveiliging.

Box Consulting is een product dat de gecombineerde expertise biedt van het consultancy- en compliance-team van Box. Hiermee kan uw bedrijf inzicht krijgen in, zich voorbereiden op en werken aan de steeds ontwikkelende vereisten op het gebied van compliance bij contentmanagement in de cloud.

Webinar op verzoek

Onze vicepresident Compliance vertelt over AVG-verplichtingen van leveranciers

White paper: voorbereiden op de AVG met Box

De functies die u nodig hebt voor AVG-naleving