Ett bättre sätt att hantera ditt innehåll

Äldre servrar

Organisera ditt innehåll utan problem

Sättet som verksamheter i dagsläget hanterar sitt innehåll fungerar helt enkelt inte. Organisationer spenderar miljontals dollar på äldre ECM-programvara, servrar, support och implementering, men deras anställda använder fortfarande deras osanktionerade verktyg och kundlösningar.

 

Föreställ dig nu en företagsomfattande lösning som på ett säkert sätt hantera ditt innehåll medan den på samma gång ger dig en fantastisk användarupplevelse. Som tur är behöver du inte föreställa dig eftersom lösningen erbjuds av Box – en modern plattform för innehållshantering som gör det enkelt att organisera innehåll, automatisera arbetsflöden och hantera hela dokumentslivscyklar.

 

Innehållsleverans och metadata

Leverera innehåll med kontext

Klassificera ditt innehåll. Organisera innehåll med mallar för metadata som på ett logiskt sätt kategoriserar dokument, bilder, videor och mer därtill med attribut för metadata som du anger.

Nu är det slut på det ändlösa sökandet. Du kan snabbt hitta filerna du letar efter genom att koppla metadata och använda avancerad sökning för att filtrera resultaten.

Eliminera innehållssilos. Använd metadata för att flytta filer från äldre verktyg för innehållshantering till Box, och hantera åtkomstbehörigheter och policyer centralt.

Arbetsflödespolicyer och automatisering

Effektivisera och påskynda arbetsflöden

Automatisera delning. Alla team kan automatisera interna och externa processer, från dokumenthantering till anspråksberhandling, och ange policyer för att vidta åtgärder efter domänspecifika händelser.

Reducera upprepning. Effektivisera enkla uppgifter som introduktion av anställda och kontraktgodkännanden genom att möjliggöra händelse- och triggerbaserad automatisering.

Flagga riskabel verksamhet. Skydda ditt innehåll genom att ställa in meddelanden när oönskade aktiviteter uppstår, som t.ex. åtkomst av okänd användare.

Datastyrning

Säkerställ informationsstyrning

Hantera arkivering och kvarhållande. Låt inte dokumenten styra dig. Ange automatiserade policyer för att styra scheman för dokumentkvarhållande, arkivering och radering.

Hantering av kryptering och behörigheter. Förhindra intrång i känslig information – som kreditkortsnummer eller konfidentiell immaterialrätt – genom att använda säkerhetspolicyer och dokumentmärkning.

Försvarbar eDiscovery. Identifiera relevant innehåll, bevara dokument och metadata, och förhindra att information raderas för att efterleva juridisk granskning.

Förändra innehållshantering med Box