Säkerhet du kan lita på

Skydda dina filer oavsett var du arbetar

Box administratörsgränssnitt

Centraliserad kontroll över information

Hantera enkelt åtkomst- och delningsprinciper inom och utanför företaget samtidigt som du minskar risken för dataförlust genom full synlighet och central filhantering, säkerhet, policy och villkor.

Kryptering under överföring och lagring

Säkra infrastrukturen och arbetet

Säkerställ filernas diskretion och integritet med innehållskryptering under överföring och lagring med alternativet för kundhanterade krypteringsnycklar. Box använder även flera datacenter med tillförlitliga strömkällor och system för säkerhetskopiering så att vi kan erbjuda 99,9 % SLA:s och redundans.

Säkerhetspartners

Förenkla ledning och uppfyllelse

Box gör ledning och uppfyllelse till en smidig del av ditt arbetssätt. Hantera enkelt dokuments livslängd, efterlev obligatoriska uppdrag och stötta skäliga principer för eDiscovery och databevarande.

 

Box stödjer även globala kunder med ISO 27001, ISO27018, SOC 1 (SSAE 16), PCI DSS, FedRamp samt datalagring inom regionen i Europa och Asien. 

Box Trust: ett ekosystem för säkerhet

The Box Trust Ecosystem

Ett ekosystem av tillförlitliga säkerhetspartners som utökar era säkerhetskontroller i molnet för identitet, nätverk och kontroller för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) samt specifika lösningar för eDiscovery, mobil säkerhet och skydd mot dataförlust (DLP).

Box-kund, Zack Hicks, Toyota, citat
"Box tillhandahåller en säker metod för att dela och samarbeta på alla enheter och ger våra medarbetare möjligheten att driva verksamheten framåt. Men det unika med Box är dess säkerhet; möjligheten att få administratörsbehörigheter, få veta vem som har åtkomst till innehåll och att vi enkelt efterlever regler."

 

Zack Hicks, vice gruppordförande och CIO, Toyota